Trusted

Công Thức Tiếng Anh - Ngữ Pháp Tiếng Anh

aptoideviet
3.38MB
Download
Downloads 25 - 50
Version 1.4 1 week ago

Description of Công Thức Tiếng Anh - Ngữ Pháp Tiếng Anh

Công thức tiếng Anh - Ứng dụng giúp bạn tra cứu ngữ pháp tiếng Anh nhanh chóng trên điện thoại.

Bạn có thể sử dụng Công thức tiếng Anh để:

- Tra cứu công thức ngữ pháp tiếng Anh

- Học tiếng Anh, dịch tiếng anh

- Kiểm tra tiếng anh

Các chức năng của ứng dụng

- Công thức thì tiếng anh, các thì trong tiếng anh

- Công thức viết lại câu tiếng anh

- Cách thêm ed,s, cách chia động từ

- Bảng động từ bất quy tắc

- Tra từ dịch văn bản

Bạn có thể sử dụng Công thức tiếng anh cho học sinh phổ thông, sinh viên, người đi làm... Bạn có thể sử dụng Công thức tiếng anh mọi lúc mọi nơi ngay trên điện thoại thông minh.

Formula English - App helps you lookup English grammar quickly on the phone.

You can use the formula in English to:

- Look formula English grammar

- Learn English, translation english

- English test

The functionality of the application

- The formula is English, and then in English

- Formula rewrite sentences in English

- How to add ed, s, conjugations

- Table irregular verbs

- Look up words translated text

You can use Formula english for pupils, students, employees ... you can use the formula English anytime, anywhere right on your smartphone.

See more

User ratings for Công Thức Tiếng Anh - Ngữ Pháp Tiếng Anh

0
0
5
0
4
0
3
0
2
0
1
0

Flag Công Thức Tiếng Anh - Ngữ Pháp Tiếng Anh

trusted flag
Working well 0
needs licence flag
Needs license 0
fake flag
Fake app 0
virus flag
Virus 0
aptoideviet store avatar
aptoideviet Store 23 6.87k

Download similar apps to Công Thức Tiếng Anh - Ngữ Pháp Tiếng Anh

APK information about Công Thức Tiếng Anh - Ngữ Pháp Tiếng Anh

APK Version 1.4
Compatibility Android 4.0.3+ (Ice Cream Sandwich)
Permissions 2


Download Công Thức Tiếng Anh - Ngữ Pháp Tiếng Anh APK
Download